Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-02-11, XXIII Ga 1801/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1801/20 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w K Odwołującego: (...) spółki akcyjnej w W. Przystępującego po stronie odwołującego: - (...) spółki akcyjnej w W. - (...) spółki akcyjnej w W. - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. - (...) spółki akcyjnej w W. na skutek skargi Zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 września 2020r., sygn. akt KIO 1977/20 postanawia: odrzucić skargę. SSO Monika Skalska Sygn. akt XXIII Ga 1801/20 UZASADNIENIE Skarżący wezwany został do usunięcia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty w wysokości 100 000,00 zł oraz braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisów skargi dla odwołującego oraz przystępujących po stronie odwołującego bądź poprzez nadesłanie dowodów nadania odpisów skargi wyżej wymienionym - w terminie tygodnia od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało skutecznie odebrane w dniu 11 stycznia 2021...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28