Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-02-22, XXIII Ga 1899/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1899/20 POSTANOWIENIE Dnia 22 lutego 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Zamawiającego: (...) w W. Odwołującego:(...) spółki z organiczoną odpowiedzialnością w W. przystępujących po stronie zamawiającego uczestników ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie: - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością) - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi postanawia: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, 2. odrzucić skargę. Monika Skalska Sygn. akt XXIII Ga 1899/20 UZASADNIENIE W sprawie strona, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, ograniczyła swój wniosek o przywrócenie terminu wyłącznie do żądania przywrócenia terminu "do wniesienia opłaty od złożonego w niniejszej sprawie odwołania". Przewidziana w art. 168 § 1 k.p.c. możliwość przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej, który został przekroczony, ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28