Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-04, KIO 422/21

Sygn. akt KIO 422/21 WYROK z dnia 4 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Małgorzata Matecka Aneta Mlącka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez odwołującego: Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie (ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów), przy udziale wykonawcy Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rzeszowie (ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i ...

Przykładowe fragmenty dla hasła samouzupełnienie dokumentów

1   -   art. 7 ust. 1 Pzp, samouzupełnienie dokumentów nie pozbawia wykonawcy prawa bycia

2   -   art. 7 ust. 1 Pzp, samouzupełnienie dokumentów nie pozbawiło bowiem Odwołującego prawa

3   -   zaniechał wezwania Odwołującego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

+179 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28