Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-22, KIO 392/21

Sygn. akt: KIO 392/21 WYROK z dnia 22 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Beata Konik Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawcę SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w imieniu której jednostką prowadzącą postępowanie jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: 1) Multiconsult Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 2) MGGP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowie orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - SAFEGE S.A.S. z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wprowadzenie w błąd a następnie samodzielne zastąpienie podmiotu trzeciego

1   -   Pzp. Zamawiający zwrócił uwagę, że w treści warunku udziału w postępowaniu wymagał wykazania doświadczenia w realizacji co najmniej dwóch usług o określonym zakresie, natomiast w złożonym wykazie żaden z podmiotów nie legitymuje się samodzielnie dwoma zamówieniami spełniającymi wymagania opisane w pkt 8.6.1 IDW. Jak wyjaśnił Odwołujący w odpowiedzi na to wezwanie, na podstawie art. 22a ust. 6 pkt 1 Pzp, dokonał zmiany podmiotu trzeciego z Ekocentrum sp. z o

2   -   lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1". Przepis art. 22a ust. 6 pkt 1 Pzp wyraźnie daje wykonawcom możliwość zastąpienia podmiotu trzeciego pierwotnie wskazanego w ofercie nowym podmiotem trzecim lub podmiotami na etapie oceny ofert. Art

3   -   do udostępnienia mu zasobów przez podmiot trzeci, spełniający warunki udziału w postępowaniu, nie musiałby korzystać z zasad określonych w art. 22a ust. 6 ustawy Pzp. Celem bowiem umożliwienia zmiany podmiotu trzeciego jest zastąpienie podmiotu w ocenie zamawiającego nie spełniającego wymagań na podmiot określone przymioty posiadający. Przy czym

+322 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28