Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-02-15, XXIII Ga 1629/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1629/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Wiktor Piber SO Bolesław Wadowski Protokolant:Protokolant Aleksandra Marczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2021 r. w W. sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w W. odwołującego: (...) spółki akcyjnej w W. ze skargi (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt KIO 1464/20 I. zmienia częściowo zaskarżony wyrok w pkt 1 i: a) oddala w całości odwołanie w stosunku do (...) spółki akcyjnej w W.; b) uchyla unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach: 2, 6, 7, 8 i 15; c) uchyla wykluczenie (...) spółki akcyjnej w W. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP; II. oddala skargę w zakresie kosztów postępowania odwoławczego zawartych w pkt. 2 zaskarżonego wyroku; III. zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki akcyjnej w W. 82500 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Wiktor Piber Monika Skalska Bolesław ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28