Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-02-11, XXIII Ga 1423/20 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1423/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Wiktor Piber SO Magdalena Nałęcz Protokolant: sekr. sądowy Weronika Żołdak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2021 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: • zamawiającego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. • przeciwników skargi: • (...) spółki akcyjnej w R. • wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka akcyjna w W., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. • przystępujących: • (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 6 lipca 2020r.., sygn. akt KIO 1129/20, KIO 1145/20 I. oddala skargę; II. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28