Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-02-23, XXIII Zo 3/21 premium

Sygn. akt XXIII Zo 3/ 21 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska Sędziowie : SO Andrzej Kubica SO Bernard Litwiniec po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem : zamawiającego Skarbu Państwa Inspektoratu Uzbrojenia w Warszawie przystępujących po stronie zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) sp. z o.o. w D. (...) sp. z o.o. w W. odwołujących wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...)sp. z o.o. w W. . (...) sp. z o.o. w W. (...) sp. z o.o. sp.k. w R. sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt KIO 3462/20 w przedmiocie wniosku wykonawców przystępujących po stronie zamawiającego o udzielenie zabezpieczenia postanawia : oddalić wniosek. Andrzej Kubica Alicja Dziekańska Bernard Litwiniec...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28