Postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 2021-02-10, I Cz 214/20 premium

Sygn. akt I Cz 214/20 POSTANOWIENIE Dnia 10 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Krośnie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : Sędzia SO Wojciech Węgrzyn ( spr.) Sędziowie : Sędzia SO Małgorzata Pelczar Sędzia SO Tamara Piechnik Protokolant : starszy sekretarz sądowy Jolanta Kazimierczuk po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2021 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Sp. z.o.o z udziałem (...) w K. i (...) Sp z.o.o zamówienia publiczne w przedmiocie skargi uczestnika (...) w K. na orzeczenie o kosztach postępowania ( pkt. 2.1 ) zawarte w wyroku Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 21 września 2020 roku - sygn.akt. KIO1854/20 postanawia oddalić skargę. M. P. W. T. P. ZARZĄDZENIE odpis postanowienia doręczyć : pełnomocnikowi uczestnika (...), uczestnikom (...) Sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. SSO Wojciech Węgrzyn...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28