[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Warszawie – 2020

[sygnatura ukryta] - Postanowienie WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Marek Krawczak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] w [...] na pismo Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie korekty kwoty pomocy w związku z zawartą umową przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: odrzucić skargę. UZASADNIENIE Zaskarżonym pismem z ... sierpnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dalej "ARiMR", poinformowała ...Urząd Wojewódzki w K., dalej: "Skarżący" lub "Beneficjent" o naruszeniu przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem 25% korekty finansowej. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz poprzedzającego go aktu z ... marca 2019 r. W odpowiedzi na skargę ARiMR wniosła o odrzucenie skargi, wskazując, że źródłem przedmiotowej sprawy jest umowa z ... sierpnia 2018 r. zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ... Urzędem Wojewódzkim w K. - Państwową Strażą ... w K. w związku z realizacją projektu w zakresie działania kontrola i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28