Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-01, KIO 644/21

Sygn. akt: KIO 644/21 WYROK z 1 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 30 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 1 marca 2021 r. przez Z... Sp. z o.o. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiających: A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, B. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie w imieniu i na rzecz których postępowanie prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą we W. i I(2)... Sp. z o.o. z siedzibą we W., B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w B. i K. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą N... z siedzibą w B. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie w zakresie zarzutów numer 1 i 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - Z... Sp. z o.o. z siedzibą w W. i zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty

1   -   stycznia 2021 r., a zatem po tygodniu od dnia upływu terminu związania ofertą, przedłożył oświadczenie wydłużające związanie ofertą o dalszych 60 dni. Ponadto

2   -   postępowaniu o wyrażanie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art

3   -   12.01.2021 r. samodzielnie przedłużył termin związania ofertą oraz przedłożył aneks do gwarancji

+93 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28