Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-05, KIO 370/21

Sygn. akt: KIO 370/21 WYROK z dnia 5 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lutego 2021 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o., ul. Załęska 63B, 35-322 Rzeszów w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o., ul. Załęska 63B, 35-322 Rzeszów, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów na rzecz wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o., ul. Załęska 63B, 35-322 Rzeszów kwotę: 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "tożsame" "równoważności"

1   -   nie określił stopnia i progów równoważności, nie ma podstaw by przyjąć

2   -   złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez

3   -   przez niego obowiązków, nie jest tożsamy z uchyleniem się". Zgodnie z

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28