Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-29, KIO 354/21

Sygn. akt: KIO 354/21 WYROK z dnia 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2021 r. przez odwołującego W. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "WALMAR" W. G. w Wasilkowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Białowieski Park Narodowy w Białowieży przy udziale wykonawcy S. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Naturalne Pokrycia Dachowe S. B. w Orlej przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wykluczenia odwołującego W. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "WALMAR" W. G. w Wasilkowie z postępowania oraz powtórzenie badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Białowieski Park Narodowy w Białowieży i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) uiszczoną przez odwołującego W. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "WALMAR" W. G. w Wasilkowie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie zmiana oferty kryteria

1   -   udziału w przetargu dotyczącego posiadania doświadczenia zawodowego, określonego w rozdziale V

2   -   Izba wskazuje, że po otwarciu ofert - kiedy nie ma już możliwości zmiany dokumentacji postępowania - zamawiającego, wykonawców i

3   -   zamawiającego, że w wyniku badania oferty na podstawie art. 26 ust

+16 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28