Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-02, KIO 344/21

Sygn. akt: KIO 344/21 WYROK z dnia 2 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Katarzyna Odrzywolska Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "ENERGOTERM" Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń w postępowaniu prowadzonym przez Elektrociepłownia "Zielona Góra" Spółka Akcyjna, Al. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra przy udziale wykonawcy FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "ENERGOTERM" Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 00 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "ENERGOTERM" Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz art. 580 ust.1 i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28