Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-01, KIO 321/21, KIO 346/21

Sygn. akt: KIO 321/21 KIO 346/21 WYROK z dnia 1 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez: A. V. W. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. "BOVI" V. W. z siedzibą w Rzeszowie, sygn. KIO 321/21; B. Lucjan spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Solcu Kujawskim, sygn. KIO 346/21; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, przy udziale: A. Wykonawcy Lucjan spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Solcu Kujawskim zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 321/21 po stronie Zamawiającego, w części dotyczącej zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. B. Wykonawcy FULL - MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 321/21 oraz o sygn. akt 346/21, po stronie Zamawiającego. C. Wykonawcy V. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. "BOVI" V. W. z siedzibą w Rzeszowie zgłaszającego swoje...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie pełnomocnictwa data

1   -   iż Zamawiający oczekuje, by dokument pełnomocnictwa potwierdzał umocowanie do złożenia oferty w ww. dacie. W odpowiedzi na powyższe wezwanie

2   -   do Przystępującego FULL-MED o uzupełnienie pełnomocnictwa do podpisania oferty dla pana

3   -   którym nie stoi na przeszkodzie uzupełnieniu pełnomocnictwa specyfika składania podpisu elektronicznego, zawierającego

+40 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28