Przejdź do Czynności przygotowawcze - zamówienie publiczne na system informatyczny.pdf

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY TOM I URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZERWIEC 2020 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY Spis treści Część 1. Czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania - Lista zagadnień ..................... 3 I. Wprowadzenie ............................................................................................................................ 3 II. Zagadnienia rekomendowane do uwzględnienia przez zamawiających ..................................... 8 1. Czy zamawiający dysponuje odpowiednim personelem, aby samodzielnie zidentyfikować swoje potrzeby i opisać przedmiot zamówienia? ........................................................................... 8 2. Czy zamawiający dysponuje odpowiednim personelem aby samodzielnie zrealizować przedmiot zamówienia (wdrożenie systemu), czy potrzebuje wsparcia ze strony doradcy? ......... 9 3. Czy zamawiający dokonał inwentaryzacji posiadanych zasobów i potrzeb? ........................ 10 4. Czy zamawiający konsultował potrzebę zamówienia z innymi zamawiającymi, realizującymi podobne zamówienia lub z którymi działa wspólnie? ................................................................... 11 5. Czy zamawiający sprawdził możliwość uzyskania dofinansowania na planowany zakup systemu informatycznego? ........................................................................................................... 12 6. Czy zamawiający ma wszystkie informacje, aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia? (istotne w kontekście planu zamówień) .................................................................. 12 7. Czy zamawiający zweryfikował swoje potrzeby ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28