Przejdź do Wniosek o zwolnienie od kosztów w postępowaniu skargowym osoba prawna

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej podlega opłacie sądowej. Wysokość opłaty stałej od skargi została unormowana w art. 34 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych (dalej jako: u.k.s.c. ) - w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie. Od skargi na orzeczenie KIO dotyczącej wyłącznie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego pobiera się piątą część opłaty stosunkowej wartości przedmiotu zaskarżenia . Zgodnie z treścią art. 103 u.k.s.c. sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych składa się do sądu właściwego do rozpoznania skargi. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może być złożony w odrębnym piśmie procesowym, może również być zawarty w skardze na orzeczenie Izby. Dokument ma charakter przykładowy. Przyjęto założenie, że skarżącym jest odwołujący, będący osobą prawną oraz że wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest składany w odrębnym piśmie procesowym. Dokument ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28