Przejdź do Odpowiedź na odwołanie

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE Odpowiedź na odwołanie może wnieść zamawiający. Wskazać należy, złożenie odpowiedzi na odwołanie nie jest obowiązkowe , jednakże jego wniesienie uznać należy za dobrą praktykę w postępowaniu odwoławczym. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada obowiązku przekazania kopii odpowiedzi na odwołanie odwołującemu i uczestnikom postępowania. Dobrą praktyką powinno być przekazanie kopie odpowiedzi na odwołanie odwołującemu i uczestnikom postępowania. Dokument ma charakter przykładowy. Dotyczy sytuacji, w której zamawiający domaga się oddalenia odwołania w całości lub w części. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 23 listopada 2018 r. .... miejscowość ...., ... data .... Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa Zamawiający: (1) imię i nazwisko lub nazwa (firma) (2) miejsce zamieszkania lub siedziba (3) numer telefonu lub faksu (4) adres poczty elektronicznej reprezentowany przez: (5)imię i nazwisko przedstawiciela lub przedstawicieli (6)adres przedstawiciela Odwołujący: (1) imię i nazwisko lub nazwa (firmę) (2) miejsce zamieszkania lub siedziba (3) numer telefonu lub ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28