Przejdź do Wezwanie do przedłużenia ważności wadium (art.184 ustawy Pzp).docx

WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI WADIUM (art.184 ustawy Pzp) Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostało wniesione przed wyborem oferty najkorzystniejszej - wezwanie kieruje się do wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu. Jeśli odwołanie zostało wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej - wezwanie kieruje się tylko do wykonawcy, którego oferta została wybrana. Dokument ma charakter przykładowy. Dotyczy postępowań, w których wykonawcy zobowiązani byli do wniesienia wadium. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 17 września 2019 r. .... miejscowość ...., ... data .... Zamawiający: .......................................... .......................................... (nazwa i adres zamawiającego) Do ...................................... ...................................... (nazwa wykonawcy, do którego kierowane jest wezwanie i jego adres) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "..." WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI WADIUM Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28