Przejdź do Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego.doc

INFORMACJA O NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI USTAWY PZP CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, dalej jako: ustawa Pzp) w art. 181 ustawy Pzp przewiduje możliwość wniesienia do zamawiającego informacji o naruszeniu przepisów ustawy Pzp. Służy ona zwróceniu uwagi zamawiającego na naruszenie przez niego przepisów ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Instytucja ta ma zastosowanie do postępowań poniżej progów unijnych. Podmiotami uprawnionymi do wniesienia informacji są: wykonawca lub uczestnik konkursu. Informacja dotyczyć może niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp nie przysługuje odwołanie. Informację wnosi się do zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania. Terminy na wniesienie odwołania dla poszczególnych stanów faktycznych określa art. 182 ustawy Pzp. O zasadności informacji rozstrzyga zamawiający. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28