Przejdź do Opozycja-przeciwko-przystapieniu.docx

OPOZYCJA PRZECIWKO PRZYSTĄPIENIU Zgodnie z art. 185 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego. Opozycję można zgłosić najpóźniej do czasu otwarcia rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej jako: Izba). Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym razie Izba oddala opozycję. W przedmiocie uwzględnienia lub oddalenia opozycji Izba wydaje postanowienie. Postanowienie to może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym. Na ww. postanowienie nie przysługuje skarga do sądu. Dokument ma charakter przykładowy. Treść pisma może być ukształtowana dowolnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Wskazać należy, że w praktyce opozycja składana jest najczęściej ustnie do protokołu. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 17 września 2019 r. .... miejscowość ...., ... data .... Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa Zgłaszający opozycję: ..................... (imię i nazwisko lub nazwa/firma, adres) reprezentowany przez: (imię i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28