Przejdź do Określenie zasad, o których mowa w art. 36aa ust. 5 ustawy Pzp (podział zamówienia na części)

Określenie zasad, o których mowa w art. 36aa ust. 5 ustawy Pzp (podział zamówienia na części) Zgodnie z treścią art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. Dalej "ustawa Pzp"), zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 1020) wprowadzono nową regulację, w myśl której, jeśli zamawiający nie uzna za celowe dzielenia zamówienia, to każdorazowo zobowiązany jest do wskazania w protokole postępowania powodów, dla których zaniechał podziału zamówienia na części (art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp). Zamawiający zatem w każdym przypadku powinien rozważyć zasadność podziału zamówienia na części. W przypadku, gdy zamawiający decyduje się na dokonanie podziału na części, ma obowiązek określenia (w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji), czy wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28