Przejdź do Regulamin postępowania usługi społeczne art. 138g ust. 1

1. Dokument ma charakter przykładowy. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy PZP, jako dokument o charakterze pomocniczym dla zamawiającego. Celem jego przygotowania było wyjaśnienie i przybliżenie kwestii prawnych dotyczących omawianej tematyki. Obszerność i szczegółowość dokumentu wynika z jego edukacyjnego charakteru. W celu rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących interpretacji postanowień regulaminu należy uwzględniać treść odpowiednich przepisów ustawy PZP. Zamawiający jest uprawniony do ukształtowania treści regulaminu według własnego uznania, w celu dopasowania do własnych potrzeb, warunkiem jest aby zapisy regulaminu były zgodnie z przepisami Działu III, Rozdziału 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stan prawny na dzień: 19.09.2018 r. REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Warszawa 2018 Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 4 Rozdział I Zasady stosowania regulaminu 4 § 1 Zakres zastosowania i podstawowe pojęcia 4 § 2 Szacowanie wartości zamówienia 5 Rozdział II Zasady udzielania zamówień 7 § 3 Cel postępowania 7 § 4 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28