Przykładowe zapisy SIWZ - elektroniczny JEDZ

Zapisy SIWZ dotyczące informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w tym JEDZ w formie elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp[footnoteRef:1] [1: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.)] Zaproponowane zapisy uwzględniają zmiany dotyczące sposobu składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako: JEDZ) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, które obowiązywać będą w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. Przypomnieć w tym miejscu należy, że od dnia 18 kwietnia 2018 r. JEDZ może być składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Przygotowane zapisy mają charakter przykładowy i należy je traktować jako materiał pomocniczy, który może być przydatny w związku z procesem udzielania zamówień. Przy ich tworzeniu - kierując się informacjami dotyczącymi rynku zamówień publicznych - przyjęto założenie, że Zamawiający wymaga, aby oferta złożona była w formie pisemnej. Założono również, że środkiem...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta przesłana mailem

1   -   usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email:................................ a) Zamawiający

2   -   zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i

3   -   identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 - w takim przypadku numer

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28