Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-29, KIO 720/21

Sygn. akt: KIO 720/21 WYROK z dnia 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez wykonawcę Lingua Lab s.c. W. Sz., M. D., Kraków, w postępowaniu prowadzonym przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław, przy udziale wykonawcy IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w części dotyczącej odtajnionych przez zamawiającego wyjaśnień rażąco niskiej ceny wykonawcy Groy Group M. G. - W.; 2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nakazuje zamawiającemu: (i) unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) odtajnić kalkulacje cen tłumaczeń zawarte w wyjaśnieniach wykonawcy Groy Group M. G. - W. z dnia 22 lutego 2021 r. 3. kosztami postępowania obciąża ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 239

1   -   8 Pzp w zw. z art. 239 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie

2   -   8 Pzp w zw. z art. 239 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie

3   -   8 PZP w zw. z art. 239 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie

+32 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28