Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-19, KIO 625/21

Sygn. akt KIO 625/21 WYROK z dnia 19 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 26 lutego 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polski Holding Budowlany Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Olszewie-Bołąkach, Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej K. sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, GÓR-TOR M. G., Olszewo-Bołąki w postępowaniu pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy - Toruń Główny - Etap IV w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny" (nr postępowania 9090/IREZA2/17861/04703/20/P) prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i wykluczenia Odwołujących z postępowania oraz powtórzenie czynności w postępowaniu z uwzględnieniem oferty Odwołujących. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20000 zł 00 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego podpis

1   -   uzupełnione na skutek wezwania Zamawiającego zobowiązanie podmiotu trzeciego nie może być wystawione z

2   -   o ten przepis (w tym zobowiązanie podmiotu trzeciego) mogą być wystawione Sygn. akt

3   -   wiedzy i doświadczenia, c) uzupełnione zobowiązanie podmiotu trzeciego jest aktualne na dzień złożenia

+41 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28