[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 11 marca 2021 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych w dniu 11 lutego 2021 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego - Gminę Trzeszczany, dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termoizolacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach" z dnia 2 lutego 2021 r., przekazanej przez Prezesa Urzędu za pismem DKZP.WKZ4.442.29.2020.SD dot. KND/49/20/DKZP Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie : Anna Chudzik Przemysław Dzierzędzki wyraża następującą opinię: Zastrzeżenia Zamawiającego do informacji o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zasługują na uwzględnienie w części, w jakiej odnoszą się do wadium w postaci poręczenia wystawionego dla jednego z członków konsorcjum U z a s a d n i e n i e Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej także: "Prezes Urzędu") działając na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: "ustawa Pzp", przeprowadził kontrolę doraźną udzielenia zamówienia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28