Kontrola Urząd Zamówień Publicznych z dnia 2020-11-13, KU/184/20

Warszawa, dnia 13.11.2020 r. KU/184/20/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: przebudowa Polderu Żelazna Etap I Data wszczęcia postępowania: 24.01.2020 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 017-035351 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Wartość zamówienia: 83 375 612,53 zł (19 529 106,07 euro) - wartość kontrolowanego zamówienia, w tym: - Część I - 76 040 840,64 zł (17 811 079,25 euro) - Część II - 7 334 771,89 zł (1 718 026,82 euro) 112 259 632,05 zł (tj. 26 294 622,55 euro) - całkowita wartość zamówienia; Środki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Rodzaj procedury: zamówienie klasyczne 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. Po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przedmiotowego postępowania na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 169 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Pzp...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28