[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 15 kwietnia 2021 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras przy udziale: UAB Ecoservice Klaipėda, UAB Klaipėdos autobusų parkas, UAB Parsekas, UAB Klaipėdos transportas [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (sąd najwyższy Litwy)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuły 21, 50 i 55 - Poufność - Uprawnienia instytucji zamawiającej - Dyrektywa (UE) 2016/943 - Stosowanie - Dyrektywa 89/665 - Artykuły 1 i 2 - Skutki odwołania od decyzji stwierdzającej poufny charakter - Uzasadnienie - Samodzielny środek odwoławczy służący przeciwko instytucji zamawiającej - Kontrola sądowa - Zakres uprawnień sądu 1. Dokumentacja przekazywana instytucjom zamawiającym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zawierać tajemnice przedsiębiorstwa i inne informacje poufne, których ujawnienie byłoby szkodliwe dla osób, których one dotyczą. 2. W tej dziedzinie krzyżują się dwa sprzeczne interesy: - po pierwsze, interesy oferenta, który biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie rezygnuje ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28