Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-02, KIO 270/21

Sygn. akt: KIO 270/21 WYROK z dnia 2 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawcę MMT IDEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tczewie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu; przy udziale wykonawcy Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej połączone z ponowną oceną ofert złożonych w postępowaniu z uwzględnieniem oferty wykonawcy MMT IDEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tczewie. 1. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ...

Przykładowe fragmenty dla hasła powoływanie się na doświadczenie zdobyte w konsorcjum

1   -   celem prawodawcy było uregulowanie sytuacji powoływania się na zasoby nabyte "wspólnie z innymi wykonawcami" to jest "doświadczenie konsorcjum". W żadnym miejscu przepisu, ani uzasadnienia

2   -   szeroko orzeczeń Izby, które odnosiły się do doświadczenia wykonawcy nabytego w danym przedsięwzięciu w ramach konsorcjum. Jednakże wypada w tym miejscu również zauważyć, że również w przypadku doświadczenia nabywanego przez wykonawcę w ramach występowania w konsorcjum w orzecznictwie Izby daje się zauważyć linię, która wskazuje na możliwości powoływania się przez danego wykonawcę na doświadczenie postrzegane, jako bezpośredni udział w realizacji części zamówienia, do którego

3   -   je podwykonawcom, nie budzi wątpliwości. W tym aspekcie Izba uznała, że dopuszczalnym i prawidłowa jest powoływanie się przez Odwołującego w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu, który został wskazany w specyfikacji w pkt 9.1 ppkt. 3 lit. a) na doświadczenie RAJBUD zdobyte z udziałem podwykonawcy ELBUD przy realizacji zamówienia realizowanego w oparciu o umowę nr 6

+372 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28