[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 15 kwietnia 2021 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA przeciwko Rete Ferroviaria Italiana SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 akapit trzeci TFUE - Sąd krajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego - Obowiązek odesłania prejudycjalnego - Zakres - Odstępstwa i kryteria wynikające z wyroku CILFIT i in. Spis treści I. Wprowadzenie II. Ramy prawne III. Okoliczności faktyczne, postępowanie główne i pytania prejudycjalne IV. Ocena A. W przedmiocie warstw 1. Warstwa zewnętrzna: decyzja należy zawsze do sądu krajowego 2. Głębsza warstwa: czy do Trybunału rzeczywiście należy kierować wszystkie pytania? B. Wyrok CILFIT (i jego następstwa) 1. Względy przemawiające za istnieniem obowiązku odesłania prejudycjalnego 2. Odstępstwa od obowiązku 3. Dalsza praktyka orzecznicza (Trybunału) C. Problemy z wyrokiem CILFIT 1. Problemy koncepcyjne 2. Wykonalność 3. Systemowa spójność środków prawnych na gruncie prawa Unii 4. Ewolucja prawa Unii i jej systemu sądowego 5. Podsumowanie...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28