Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-23, KIO 250/21, KIO 252/21

Sygn. akt KIO 250/21 KIO 252/21 WYROK z dnia 23 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Małgorzata Matecka Anna Osiecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 i 19 marca 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Heli Service International GmbH z siedzibą w Emden, Niemcy, B. w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia General Aviation Services Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Góraszce oraz Heli Holland Air Service B.V. z siedzibą w Emmer- -Compascuum, Holandia w postępowaniu prowadzonym przez LOTOS Petrobaltic Spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy udziale wykonawców: A. wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia General Aviation Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Góraszce oraz Heli Holland Air Service B.V. z siedzibą w Emmer-Compascuum, Holandia zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 250/21 po stronie zamawiającego, B. Heli Service International GmbH z siedzibą w Emden, Niemcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zawieszenie biegu terminu związania ofertą art. 92 przepisy wprowadzające

1   -   istniejących w dniu dokonywania oceny oferty. W świetle przepisu art. 26 ust. 6 ustawy Prawo

2   -   km i z tych względów oferta przystępującego General Aviation powinna zostać odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2

3   -   Izba stwierdziła, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz

+534 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28