Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2021-03-10, VI Ga 7/21 premium

Sygn. akt VI Ga 7/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym Przewodniczący SSO Zbigniew Krepski (spr.) Sędziowie SO Joanna Rusińska SO Wojciech Modrzyński Protokolant st. sekr. sąd. Justyna Dubanowska po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 r. w Toruniu na rozprawie sprawy ze skargi przystępującego (...) S.A. w W. przeciwko odwołującemu (...) S.A. w W. przy uczestnictwie zamawiającego (...) sp. z o.o. w T. i (...) we W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. akt KIO 2982/20 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala odwołanie w całości. II. zasądza od odwołującego (...) S.A. w W. na rzecz skarżącego (...) S.A. w W. kwotę 118.767,00 zł (sto osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego Joanna Rusińska Zbigniew Krepski Wojciech Modrzyński [Sędzia Przewodniczący Krepski Zbigniew 00:32:10.224] Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z odwołania wniesionego przez prezesa Krajowej Izby Odwoławczej [ns 00:32:23.260] wyniesionej do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez odwołującego (...) spółka akcyjna w W. w postępowaniu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28