Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2021-03-01, X Ga 8/21 premium

Sygn. akt X Ga 8/21 POSTANOWIENIE Dnia 1 marca 2021 Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Renata Norkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2021 w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o. o. w G. przy udziale M. P.- P. O. S. i R. S. Z. B. i (...) sp. z o. o. w P. o udzielenie zamówienia publicznego POSTANAWIA: 1. umorzyć postępowanie, 2. kosztami wywołanymi wniesieniem skargi obciążyć skarżącego w zakresie poniesionym. sędzia Renata Norkiewicz UZASADNIENIE Pismem procesowym z 22 lutego 2021 skarżący cofnął skargę od orzeczenia KIO z 7 grudnia 2020. Skarga została cofnięta na etapie uzupełniania jej braków formalnych przed doręczeniem odpisów skargi uczestnikom postępowania. W związku z powyższym postępowanie na podstawie art.391 §2 kpc w zw. z art.198a pzp podlegało umorzeniu, o czym orzeczono w sentencji. O kosztach postępowania wywołanych skarga orzeczono na podstawie art.98 kpc w zw. z art.108 1 kpc i art.198 a pzp. sędzia Renata Norkiewicz...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28