Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-05, KIO 89/21, KIO 90/21

Sygn. akt: KIO 89/21; KIO 90/21 WYROK z dnia 5 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Monika Szymanowska Anna Wojciechowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26 lutego i 5 marca 2021 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 roku przez Odwołującego - Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców: 1) Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KIO 89/21); 2) IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KIO 89/21, KIO 90/21); 3) INFRA - Centrum Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KIO 89/21, KIO 90/21); 4) Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KIO 89/21, KIO 90/21) zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych po stronie Odwołującego orzeka: A. W sprawie o sygn. akt: KIO 89/21...

Przykładowe fragmenty dla hasła zarzut spoźniony na SIWZ może złożyć odwołanie

1   -   analogiczne, jak w odniesieniu do zarzutu nr 8. Zamawiający wnosi o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów 8 do 12. Zamawiający jako gospodarz postępowania, może dobrać kryteria oceny ofert w taki sposób, aby nabyć na rynku dobra najlepiej odpowiadającego jego

2   -   tym zakresie Odwołujący formułował dopiero na rozprawie, podnosząc argumenty znacznie wykraczające poza okoliczności wskazanymi w odwołaniu, którymi Izba jest związana. Takie działanie Odwołującego jest spóźnione i nie zasługuje na aprobatę. Dostrzeżenia wymaga, iż Zamawiający może dobrać tak kryteria oceny ofert

3   -   pewnością można również założyć, że może dojść do sytuacji, w której stan uzgodnień wpłynie na kształt koncepcji. Takie ryzyko zatem również może zostać przewidziane na etapie ustalenia ceny ofertowej. Pkt 7.1. Zarzut oddalono. W odwołaniu wnioskowano o ustalenie liczby hektarów

+673 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28