[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2021

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Olsztynie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Tadeusz Lipiński Sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 lutego 2021 r. sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Przedsiębiorstwa A z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 6 grudnia 2019 roku spółka A (dalej "wnioskodawca", "skarżąca") zażądał od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (dalej "MPEC") udostępnienia Umowy o PPP. Umowa PPP wraz z załącznikami została udostępniona wnioskodawcy w dniu 20 grudnia 2019r. za wyjątkiem: pkt I.2.8.2., 2.3., 2.4., 2.5.I.6., 2.5.1.7., 2.5.2, 2.6., 2.7., 3.2.3., 3.3., 3.6., 3.7., 3.9., 4.1.13., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3.3.-5.3.5" 5.3.8., 6.1.4.-6.1.9., Ó.2.2.-6.2.6., 6.3., 6.4.12.-6.4.14., 6.5., 6.6., 6.7., 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5.3.-9.5.4" 10.1.1.-10.1.2.2., 10.3., 12.1.5.-12.1.6., 12.2., 14.1.3.-14.1.9., 14.2., 14.4.2.- 14.4.3., 15.1.7., 15.2., 15.3., 16.2., 16.3., 18.3.3.-18.3.4.2., 18.4., 18.5., 18.6.1.2.-18.6.1.19., 18.7.1.1.-18.7.1.7., 19.3., 19.4., 19.5., 20.1., 21.1., 21.2., 21.3., 22.1.1.1.-22.1.1.2.2., 22.1.2.1.- 22.1.7., 22.2., 23.2. Umowy PPP oraz Załączników ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28