Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2021-02-16, II Ca 1152/20 premium

Sygnatura akt II Ca 1152/20 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie sędziowie sądu okręgowego: Mariola Wojtkiewicz Ziemowit Parzychowski Tomasz Szaj Protokolant: Adela Dopierała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 roku w Szczecinie sprawy z odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. przy udziale zamawiającego (...) Oddział w S. i przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w D. o zamówienie publiczne na skutek skargi P. D. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 października 2020 roku, sygnatura akt KIO 2221/20 1. uchyla wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 października 2020 roku i umarza postępowanie; 2. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na rzecz (...) Oddział w S. oraz P. D. po 3600 ( trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów postępowania związanego z wniesieniem odwołania; 3. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na rzecz (...) Oddział w S. 12 500 ( dwanaście tysięcy pięćset) złotych tytułem kosztów postępowania skargowego; 4. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. na ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28