Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-26, KIO 248/21

Sygn. akt: KIO 248/21 WYROK z dnia 26 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 stycznia 2021 r. przez Odwołującego P... Sp. z o.o. (ul. (...), K.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego: B... Sp. z o.o. (ul. (...), W.) oraz Konsorcjum: T(1)... Sp. z o.o., T(2)... S.A. (ul. (...), W.) orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru ofert najkorzystniejszych oraz nakazuje udostępnienie informacji zastrzeżonych przez wykonawców: B... Sp. z o.o., S(1)... Sp. z o.o., E... S.A., S(2)... Sp. z o.o., jako tajemnica przedsiębiorstwa (Analiza potencjalnych ryzyk i zagrożeń) 2. oddala odwołanie w zakresie zarzutu z punktu II 1 i 2 odwołania 3. kosztami postępowania obciąża Odwołującego P... Sp. z o.o. (ul. (...), K.) oraz Zamawiającego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28