Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-04, KIO 356/21

Sygn. akt: KIO 356/21 WYROK z dnia 4 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawcę E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: 1) C... Spółka Akcyjna z siedzibą w K.; 2) B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego - E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Zamawiającego - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzech ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rękojmię należytego wykonania

1   -   między interesami Zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem Wykonawców. Na

2   -   dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię jego należytego wykonania, a tym samym nie mogą

3   -   pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy

+52 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28