Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-02, KIO 289/21

Sygn. akt: KIO 289/21 WYROK z dnia 2 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawcę T... S.A., z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, przy udziale wykonawcy O... S.A., z siedzibą w W. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy T... S.A., z siedzibą w W. i nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawcy T... S.A. do uzupełnienia adresu URL strony internetowej zawierającej parametry techniczne zaoferowanych modeli aparatów telefonicznych. 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę T... S.A., z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła strona internetowa producenta

1   -   są bowiem powszechnie dostępne na stronach internetowych producentów i operatorów, więc dostęp do

2   -   samodzielnego poprawienia omyłki poprzez wskazanie strony internetowej wykonawcy i nie musiało to

3   -   Wykonawcy podlega odrzuceniu." Skoro adres strony internetowej miał zostać wskazany w celu

+40 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28