Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2021-01-28, X Ga 1177/20 premium

Sygn. akt X Ga 1177/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 28 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu X Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Tomasz Chojnacki Sędziowie Jarosław Marczewski Renata Norkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Wianecka po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021 r., w Poznaniu na rozprawie sprawy ze skargi (...) s. a. z siedzibą w W. przy uczestnictwie (...) sp. z o. o. w P. i M. P. na skutek skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 października 2020 r. sygn. akt - KIO 2645/20 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: -w punkcie 1 oddala odwołanie, -w punkcie 3 kosztami postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą obciąża (...) sp. z o. o. siedzibą w P. w zakresie poniesionym, II. nie obciąża stron kosztami postępowania wywołanego wniesieniem skargi. sędzia Jarosław Marczewski sędzia Tomasz Chojnacki sędzia Renata Norkiewicz...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28