Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-26, KIO 28/21, KIO 32/21

sygn. akt: KIO 28/21, KIO 32/21 WYROK z dnia 26 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Anna Kuszel-Kowalczyk Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia, 5 oraz 22 lutego 2021 roku, w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NDI S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 19; 81-718 Sopot, NDI SOPOT S.A. z siedzibą w Sopocie, 2. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PORR S.A., ul. Hołubcowa 123; 02-854 Warszawa, STUMP-HYDROBUDOWA sp. z o.o., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia, przy udziale: 1) wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9; 01-204 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, w sprawach o sygn. akt KIO 28/21 oraz KIO 32/21, 2) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PORR S.A., ul. Hołubcowa 123; 02-854 Warszawa, STUMP-HYDROBUDOWA sp. z o.o., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena usługi uwzględnia odwołanie

1   -   tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty w zakresie ceny wykonania pozycji kosztorysowych stanowiących istotną część składową ceny w ofercie Budimex, pomimo iż cena zaoferowana w tym zakresie przez wykonawcę jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia

2   -   ww. pozycjach kosztorysowych nie jest ceną rażąco niską. Odwołujący PORR, argumentując postawione zarzuty

3   -   Oceniając, czy oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej należy brać pod uwagę ceny całkowite oferty, a nie ceny jednostkowe. Nawet jeśli pewne części oferty, czy pewna usługa mogłaby być uznana za rażąco niską, to nie skutkuje to jednak

+280 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28