[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Michał Sowiński, Sędzia WSA - Andrzej Kania, Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak (spr.), Protokolant st. specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi [...] [...] sp. z o.o. z siedzibą we [...] (obecnie [...] sp. z o.o. we [...]) na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej oddala skargę. UZASADNIENIE Przedmiotem skargi [...] Centrum Badań [...] + sp. z o. o. we W. (dalej: skarżąca, strona lb spółka) jest decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju (dalej: Minister IR lub organ) z [...] maja 2018 r., nr [...] uchylająca decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z [...] grudnia 2017 r., nr [...] i odmawiająca uchylenia decyzji ostatecznej Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] kwietnia 2015 r., nr [...]. Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym. W dniu [...] września 2009 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a skarżącą została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr [...] pn. "[...] Centrum Materiałów i Biomateriałów [...] Centrum Badań [...]+" (dalej: umowa). Ze względu na fakt, że wartość projektu przekroczyła 50 mln euro, jego realizacja wymagała ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28