Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-19, KIO 125/21

Sygn. akt: KIO 125/21 WYROK z dnia 19 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Marek Koleśnikow Beata Konik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2021 r. przez wykonawcę N... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: A. S(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lider), A(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera: ul. (...), W., zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, B. E(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lider), E(2)... Spółka Akcyjna, S(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera: ul. (...), G., zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odtajnienia i udostępnienia informacji niezasadnie zastrzeżonych ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zastrzeżenie zbioru informacji w szczególnym zestawieniu część informacji jawna

1   -   kwalifikowanym podpisem elektronicznym uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa" oraz "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie

2   -   takich osób - jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów, 3. w stosunku do informacji uprawniony do korzystania z nich

3   -   przez odwołującego oferty konsorcjum, ponieważ zastrzeżenie to (jak w każdym innym przypadku zastrzegania informacji przez uczestników postępowania o udzielenie

+224 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28