Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-19, KIO 125/21

Sygn. akt: KIO 125/21 WYROK z dnia 19 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Marek Koleśnikow Beata Konik Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2021 r. przez wykonawcę N... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: A. S(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lider), A(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera: ul. (...), W., zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, B. E(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lider), E(2)... Spółka Akcyjna, S(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dla lidera: ul. (...), G., zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odtajnienia i udostępnienia informacji niezasadnie zastrzeżonych ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa nazwy producenta i oferowanego sprzętu IT 2021

1   -   mogło skutecznie zastrzegać informacji dotyczących producenta sprzętu, modelu i wersji, ponieważ dysponentem takich informacji są producenci sprzętu, nie zaś wykonawca. Skoro zaś producent nie obejmuje tajemnicą przedsiębiorstwa informacji o typie/modelu, nazwie czy wersji oferowanych urządzeń, to - wywodził odwołujący - wykonawca, powołując się na tajemnicę własnego przedsiębiorstwa, nie ma podstaw do zastrzegania jako takich powyższych informacji, zwłaszcza mając

2   -   wiadomości publicznej na stronach internetowych producentów i w publikacjach producentów. Odnośnie do zastrzeżenia tajemnicą cen jednostkowych zaoferowanych produktów, podał, że zastrzeżenie to związane jest z zastrzeżeniem samej specyfikacji; w sytuacji zatem, gdy specyfikacja oferowanego sprzętu i oprogramowania nie jest tajemnicą, potrzeba ochrony ceń jednostkowych odpada

3   -   Oprogramowania standardowego Wykonawca winien zaoferować i wycenić w zależności od rodzaju oferowanego sprzętu.", 5. Łączna wartość brutto jako iloczyn kolumny 2 i 3, 6. Producent/firma i nazwa/model - kolumna pozostawiona do wypełnienia

+178 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28