Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-24, KIO 362/21

Sygn. akt KIO 362/21 WYROK z dnia 24 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2021 r. przez wykonawcę K... Sp. z o.o. w L. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Gorzów Wielkopolski przy udziale wykonawcy C... Sp. z o. o. w P. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Miastu Gorzów Wielkopolski unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wezwanie wykonawcy C... Sp. z o. o. w P. do złożenia wyjaśnień ceny oferty na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża Miasto Gorzów Wielkopolski i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez K... Sp. z o.o. w L. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Miasta Gorzów Wielkopolski na rzecz K... ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozacenowe kryteria oceny ofert wyrok KIO 2020

1   -   nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża Miasto

2   -   publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od

3   -   wykonawcy podlegającej ocenie w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert. Oznacza to stosunkowy wzrost kosztów

+61 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28