Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 2021-01-08, VI Ga 225/20 premium

Sygn. akt VIGa 225/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2021r. Sąd Okręgowy w Opolu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący- Sędzia Tomasz Mikołajczyk (spr.) Sędziowie : SO Anna Korwin-Piotrowska SO Rafał Ratajczak Protokolant: st.sekr.sądowy Sabina Peszka po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2021r. w Opolu na rozprawie sprawy ze skargi 1. ( ...) S.A. w K. , 2. (...) Sp. z o.o. w O. i (...) sp. z o.o. w O. przeciwko: (...) S.A. w O. na skutek skarg od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 8 października 2020r. sygn. akt KIO 1735/20 I. umarza postępowanie w przedmiocie skargi (...) S.A. w K., II. zwraca skarżącemu (...) S.A. w K. kwotę (...) zł tytułem 1/2 opłaty od skargi, III. zmienia zaskarżony wyrok w pkt. 3 w ten sposób, że zasądza od (...)S.A. w O. solidarnie na rzecz (...) Sp. z o.o. w O. i (...) sp. z o.o. w O. kwotę (...) zł tytułem kosztów postępowania, IV. zasądza od (...) S.A. O. solidarnie na rzecz (...) Sp. z o.o. w O. i (...) Sp. z o.o. w O. kwotę (...) zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwota (...) zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego....

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28