Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-29, KIO 3540/20

Sygn. akt: KIO 3540/20 WYROK z dnia 29 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Monika Kawa - Ogorzałek Ewa Kisiel Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 31 grudnia 2020 roku przez FlexiPower Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Kudrowicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Szastarka, przy udziale wykonawcy Sanito spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 - 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 i 4 u.z.n.k. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez zaniechanie wydania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej oraz przez zaniechanie udostępnienia Odwołującemu złożonego wraz z ofertą Sanito spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokumentu o nazwie "Dotyczy: Oświadczenia JEDZ w postępowaniu Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Szastarka (...)", co ...

Przykładowe fragmenty dla hasła samooczyszczenie tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   zastrzeżenia przez wykonawcę określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający nie dość, że nie

2   -   że wobec dokumentu zawierającego treść samooczyszczenia w większości nie zachodzą podstawy do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa) przez Gminę Nowy Targ w

3   -   Sanito w przedmiotowym postępowaniu przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa. Wobec ujawnienia w sposób zgodny

+34 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28