Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-01-29, KIO 3540/20

Sygn. akt: KIO 3540/20 WYROK z dnia 29 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Monika Kawa - Ogorzałek Ewa Kisiel Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 31 grudnia 2020 roku przez FlexiPower Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Kudrowicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Szastarka, przy udziale wykonawcy Sanito spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 - 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 i 4 u.z.n.k. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez zaniechanie wydania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej oraz przez zaniechanie udostępnienia Odwołującemu złożonego wraz z ofertą Sanito spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokumentu o nazwie "Dotyczy: Oświadczenia JEDZ w postępowaniu Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Szastarka (...)", co ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28