Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-15, KIO 5/21, KIO 126/21, KIO 128/21, KIO 129/21

Sygn. akt: KIO 5/21 KIO 126/21 KIO 128/21 KIO 129/21 WYROK z dnia 15 lutego 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Anna Osiecka Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu: 1) 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A., (KIO 5/21) 2) 8 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A. (KIO 126/21, KIO 128/21, KIO oraz KIO 129/21), w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutów wskazanych w pkt 2, 4, 5 i 6 odwołań; 2. w pozostałym zakresie oddala odwołania; 3. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 60 000 zł 00 gr (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie tytułem wpisów od odwołań. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art 433

1   -   to oczywiście sprzeczne z przepisem art. 433 pkt 3 Ustawy 2 dnia

2   -   klasyczna klauzula abuzywna w rozumieniu art. 433 Ustawy z dnia 11 września

3   -   dalej "Pzp". Zgodnie natomiast z art. 92 ust. 2 ustawy z

+58 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28