Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-02-09, KIO 181/21

Sygn. akt: KIO 181/21 WYROK z dnia 9 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: A(1)... sp. z o.o., ul. (...), W. oraz A(2)... sp. z o.o., ul. (...), W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, przy udziale: 1) wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: I(1)... sp. z o.o., ul. (...), W., I(2)... sp. z o.o., ul. (...), W. oraz E... sp. z o.o., ul. (...), W., 2) wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: D(1)... sp. z o.o., ul. (...), W., S(1)... sp. z o.o., ul. (...), K., 7... sp. z o.o., ul. (...), L., P... sp. z o.o., ul. (...), L. oraz D(2)... sp. z o.o., ul. (...), L., 3) wykonawcy S(2)... sp. z o.o., ul. (...), W., 4) wykonawcy H... , ul. (...), K., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego: A(1)... sp. z o.o., ul. (...), W. oraz A(2)... sp. z o.o., ul. (...), W., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28